Ochrona informacji niejawnych

Cel szkolenia

Celem szkolenia nabycie wiedzy z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz przygotowanie uczestników szkolenia do przeprowadzenia procedury związanej z uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa – zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 (Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228) oraz powiązanych z ustawą aktów wykonawczych.

Program szkolenia

Czym jest informacja niejawna – definicja oraz praktyczne jej zastosowanie.

System ochrony informacji niejawnych:

 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • Zasady ochrony informacji niejawnych,
 • Rola służb ochrony państwa,
 • Obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej,
 • Obowiązki pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i zadania pionu ochrony w jednostce

Bezpieczeństwo osobowe:

 • Dostęp do informacji niejawnych
 • Procedura postępowań sprawdzających
 • Dokumentacja postępowań sprawdzających w jednostce organizacyjnej
 • Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • Postępowanie odwoławcze i skargi.

Bezpieczeństwo fizyczne:

 • Środki ochrony fizycznej informacji niejawnych
 • Strefy kontrolowanego dostępu
 • Kancelaria tajna w jednostce organizacyjnej, zabezpieczenia fizyczne i
 • techniczne
 • Dokumentacja związana z ochroną fizyczna informacji niejawnych, plany

Problem bezpieczeństwa związanego z nowymi technologiami.

Bezpieczeństwo przemysłowe.

Ewidencja i udostępnianie danych.

Omówienie procedury postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa.

Metody szkolenia

 • Wykład interaktywny
 • Dyskusja
 • Studium przypadku
 • Instruktarz

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl