Ochrona danych osobowych – RODO

Opis i cel szkolenia

Przedstawienie tematyki Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (dalej UODO) oraz Generalnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Pozyskanie podstawowej wiedzy w zakresie zasadniczych wymagań przepisów.

Odbiorcami szkolenia mogą być osoby, które są lub będą odpowiedzialne za:

  • Bezpieczeństwo Danych Osobowych (Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, Sprzedawcy, Opiekunowie Klientów, Menadżerowie IT,)
  • Opracowywanie polityki bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym
  • Wdrożenie i audytowanie UODO / RODO

Program szkolenia

  • Znaczenie Bezpieczeństwo Informacji (zajęcia teoretyczne + sesja praktyczna) – (1h)
  • Przykładowe incydenty bezpieczeństwa (zajęcia teoretyczne) – (1h)
  • Terminologia Bezpieczeństwa Informacji (zajęcia teoretyczne) – (1h)
  • Historia Bezpieczeństwa Informacji (zajęcia teoretyczne + sesja praktyczna) – (1h)
  • Wymagania UODO, inne przepisy i sankcje (zajęcia teoretyczne + sesja praktyczna) – (1h)
  • Omówienie wymagań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i ich zmian (zajęcia teoretyczne + sesja praktyczna) – (2h)
  • Omówienie znaczenia skutecznego zgłaszania i reakcji na naruszenie bezpieczeństwa (zajęcia teoretyczne + sesja praktyczna) – (1h)

Metody szkoleniowe

Szkolenie będzie miało charakter aktywny: wprowadzenie, prezentacje multimedialne, wykłady, ćwiczenia grupowe, ćwiczenia indywidualne, studia przypadku (case study), dyskusja.

Kontakt ws. szkolenia

Magdalena Kondziela

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl