Szkolenia dla Urzędów

W dbałości o codzienne sprawy obywateli niezbędna jest kadra zmotywowanych, uczciwych, lojalnych i wykwalifikowanych urzędników, dla których służba w administracji publicznej to zaszczyt i powód do dumy, a nie przykry obowiązek. W wypracowaniu takiej postawy niezwykle pomocne są szkolenia dla urzędników, które mamy przyjemność prowadzić. Pozwalają one uzyskać kompetencje i umiejętności sprzyjające wydajniejszej pracy i prawidłowemu zachowaniu pracowników administracji państwowej i samorządowej. Dzięki dużemu doświadczeniu i profesjonalnemu podejściu nasze szkolenia dla urzędów stają się opłacalną inwestycją w kapitał ludzki, który odgrywa najważniejszą rolę w funkcjonowaniu administracji publicznej. Proponujemy fachowe wsparcie dla różnych instytucji, takich jak urzędy gmin i miast, urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie i wojewódzkie itd.

Szkolenia dla placówek oświatowych

Placówki oświatowe realizują ważną społeczną misję, jaką jest edukacja. Od jej jakości w dużej mierze zależy nasza przyszłość, dlatego niezwykle istotne jest ciągłe doskonalenia kompetencji nauczycieli i personelu wspierającego edukację. Osiągnąć to można przede wszystkim za sprawą właściwie wyszkolonej, dobrze zmotywowanej kadry nauczycielskiej, która odpowiedzialnie i rzetelnie przekazuje wiedzę, kształtując prawidłowe postawy uczniów. Taki efekt gwarantują prowadzone przez nas szkolenia dla placówek oświatowych.
Nasze szkolenia dla oświaty przygotowują personel do pracy z uczniami na różnych etapach nauki – skutecznie wspieramy przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjalne, licea, technika, szkoły zawodowe i uczelnie wyższe. Chcąc podnieść jakość kształcenia, warto zainwestować w szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych.

Kontakt

Magdalena Kondziela

specjalista ds. szkoleń

tel. 77 44 28 554

tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl