Rok 2016 przyniesie szereg istotnych zmian w zakresie prawa pracy. Nowe przepisy wprowadzą inne zasady zatrudniania na umowę o pracę na czas określony, a także zmiany w okresach wypowiedzenia. W życie wejdzie też tzw. „ustawa rodzinna” wprowadzająca bardzo ważne zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem.

Nowe regulacje wprowadzone zostaną do Ordynacji podatkowej, a ich celem będzie uproszczenie procedury podatkowej, ułatwienie kontaktu podatnika z organem podatkowym oraz zwiększenie efektywności poboru podatków.

Terminy szkoleń:
Zmiany w Kodeksie Pracy od 2016 r. – 30 listopada 2015 r.
Zmiany w prawie podatkowym od 2016 roku – 2 grudnia 2015 r.
Windykacja należności – 4 grudnia 2015 r.
Szczegóły (link lub PDF do pobrania).

UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona.

Napisz do nas

Zapytaj o szkolenie

Marek Nowak

dyrektor ds. organizacji i rozwoju
tel. kom. 501 165 622
e-mail: marek.nowak@illustro.pl
tel. 77 44 28 554