Telemarketer

Szkolenie bezpłatne realizowane przez ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo w ramach projektu pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr w zawodach deficytowych w ramach kluczowych obszarów rozwoju Opolszczyzny, dofinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Opis i cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących lub zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku związanym z telefoniczną obsługą klienta. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi klienta przez telefon.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania wiarygodności i zaufania, a w konsekwencji trwałych relacji z klientem. Ponad to wdrożenie kanonów i zasad obowiązujących w skutecznej sprzedaży, będących wsparciem na etapie kreowania potrzeb klienta, ale również na etapie zamykania sprzedaży z uwzględnieniem specyfiki telefonicznej obsługi klienta.

Program szkolenia (40 h)

 1. Podstawy obsługi komputera i baz danych
 2. Szkolenie z zakresu specjalistycznych aplikacji używanych w telemarketingu
  • Podstawowe procesy CRM
  • Komunikacja wielokanałowa
  • Kluczowe elementy wykorzystywane w obsłudze klienta
  • Zarządzanie bazą wiedzy, sprawami i kolejkami
  • Praca z kontraktami
  • Raportowanie
 3. Psychologiczne podstawy telemarketingu
  • Psychologiczne modele klientów i zachowania
  • Psychologiczne techniki wpływu na klienta
  • Stosowanie reguł wpływu społecznego w sprzedaży i telefonicznej obsłudze
 4. Prowadzenie rozmowy handlowej przez telefon
  • Etapy rozmowy handlowej
  • Badanie potrzeb klienta
  • Aktywne słuchanie
  • Telemarketingowe techniki sprzedaży
  • Profesjonalna prezentacja oferty przez telefon
  • Język korzyści
  • Zasady kotwiczenia informacji
  • Model 3P, cross-selling, up-selling
  • Radzenie sobie z manipulacjami ze strony klienta
  • Strategie obrony oferty
  • Ćwiczenia symulacyjne i trening telesprzedaży i obsługi klienta
 5. Skuteczne negocjacje handlowe
  • Istota i etapy negocjacji
  • Techniki negocjacyjne
  • Asertywność i sztuka argumentacji
  • Siła negocjacyjna
  • Zasady ustępstw
  • Obszar porozumienia w negocjacjach
 6. Warsztaty z dykcji i emisji głosu
  • Dykcja i akcentowanie
  • Czytanie a mówienie
  • Zasady higieny głosu
  • Tempo/dynamika
 7. Warsztaty radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
  • Czym jest i jak działa stres
  • Indywidualna ocena sytuacji stresowej – samoocena obszarów stresu
  • Konsekwencje stresu
  • Nawyk złości – z jakich powodów reagujemy złością
  • Jak interpretujemy emocje i zachowania innych ludzi
  • Metody zmniejszające stres
  • Work life balance a wypalenie zawodowe

Czas i miejsce szkolenia

Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych w podziale na 5 dni szkolenia (po 8 godz. lekcyjnych). Zajęcia realizowane są w godzinach 08:00 – 15:00 w dni robocze lub w weekendy.

Rozpoczęcie zajęć: listopad 2016 r.

Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy ILLUSTRO w Opolu przy ul. Cygana 4.

Zapewniamy

 • Kadrę dydaktyczną – wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów w dziedzinie szkolenia
 • Materiały szkoleniowe i dydaktyczne dostosowane do tematyki szkolenia
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane zgodnie z ….
 • Obiad podczas szkolenia
 • Terminy zajęć dostosowane do potrzeb Uczestników

Warunki uczestnictwa

 • Zamieszkiwanie na terenie województwa opolskiego.
 • Osoba bezrobotna – zarejestrowana LUB niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy.
 • Osoba ucząca się (do 26 roku życia).
 • Wypełnienie i dostarczenie lub przesłanie dokumentów zgłoszeniowych
  • do pobrania

Data szkolenia:  IX/X  2017

Miejsce szkolenia: Opole

Czas trwania: 40 godz.

Cena szkolenia: BEZPŁATNE

Kontakt ws. szkolenia

tel. 77 44 28 554
tel. 77 54 74 372
info@illustro.pl

Formularz zgłoszeniowy

3 + 1 = ?

Dokumenty zgłoszeniowe

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy zgłosić się on-line na szkolenie za pomocą powyższego formularza a następnie  pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz umowę szkoleniową i dostarczyć w oryginale na adres: ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo, 45-131 Opole, ul. Cygana 4.

W przypadku pytań dotyczących formularzy prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszeniowy (doc.)

Formularz zgłoszeniowych (pdf)

Umowa Szkoleniowa (doc.)

Umowa szkoleniowa (pdf) 

RPO+OPO+EFS_KOL_POZIOM