Sprzedawca w branży spożywczej

Szkolenie bezpłatne realizowane przez ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo w ramach projektu pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr w zawodach deficytowych w ramach kluczowych obszarów rozwoju Opolszczyzny, dofinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Opis i cel szkolenia

Celem szkolenia jest wykreowanie wśród uczestników myślenia i zachowania pro klienckiego w procesie obsługi, które znacząco wpływają na poziom sprzedaży, zadowolenie klienta i w konsekwencji wizerunek całej firmy.

Uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu technik sprzedaży, narzędzi profesjonalnej obsługi oraz budowania trwałych relacji z klientem. Szkolenie uwzględnia także moduł obsługi urządzeń fiskalnych.

Kurs zostanie dodatkowo wzbogacony o podstawowe słownictwo w języku angielskim, podnoszące efektywność obsługi klienta zagranicznego.

Metodyka szkolenia skupiać się będzie głównie na prowadzeniu symulacji sprzedaży, odgrywaniu ról w procesie obsługi, ćwiczeniach pokazujących zachowania klientów i pożądanych reakcji sprzedawcy.

Program szkolenia (40 h)

 1. Zasady profesjonalnej sprzedaży, obsługa klienta
  • Właściwy wygląd sprzedawcy i zachowanie na stanowisku
  • Savoir-vivre i mowa ciała w obsłudze klienta
  • Budowanie pozytywnych relacji z klientem
  • Psychologiczne modele klientów i zachowania
  • Etapy rozmowy sprzedażowej
  • Rozpoznanie potrzeb klienta
  • Umiejętne słuchanie klienta
  • Profesjonalna prezentacja produktu/usługi w „świecie klienta”
  • Język korzyści
  • Psychologiczne techniki wpływu na klienta
  • Stosowanie reguł wpływu społecznego w sprzedaży i obsłudze
  • Techniki argumentacji
  • „Dostrajanie” i „prowadzenie” w rozmowie sprzedażowej
  • Asertywność w kontaktach z klientem
  • Strategie obrony ceny
  • Radzenie sobie z manipulacjami
  • Obsługa reklamacji
  • Zarządzanie czasem i obszarem sprzedaży
  • Ćwiczenia symulacyjne i trening sprzedaży/obsługi klienta
 2. Podstawowe zwroty w języku angielskim w obsłudze klienta
 3. Obsługa i programowanie kas fiskalnych
  • Przepisy regulujące stosowanie kas fiskalnych w Polsce
  • Podstawowe pojęcia fiskalne
  • Budowa, wyposażenie i funkcje kas fiskalnych
  • Ćwiczenia praktyczne na kasach fiskalnych: uruchomienie, obsługa, programowanie
 4. Obsługa terminali kart płatniczych
 5. Podstawowa obsługa komputera – wykorzystanie MS Excel w sprzedaży
 6. Obsługa komputerowego programu do fakturowania

Czas i miejsce szkolenia

Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych w podziale na 5 dni szkolenia (po 8 godz. lekcyjnych). Zajęcia realizowane są w godzinach 08:00 – 15:00 w dni robocze lub w weekendy.

Rozpoczęcie zajęć: grudzień 2016 r.

Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy ILLUSTRO w Opolu przy ul. Cygana 4.

Zapewniamy

 • Kadrę dydaktyczną – wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów w dziedzinie szkolenia
 • Materiały szkoleniowe i dydaktyczne dostosowane do tematyki szkolenia
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane zgodnie z ….
 • Obiad podczas szkolenia
 • Terminy zajęć dostosowane do potrzeb Uczestników

Warunki uczestnictwa

 • Zamieszkiwanie na terenie województwa opolskiego.
 • Osoba bezrobotna – zarejestrowana LUB niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy.
 • Wypełnienie i dostarczenie lub przesłanie dokumentów zgłoszeniowych

Data szkolenia:  IX / X 2017

Miejsce szkolenia:  Opole

Czas trwania:  40 godz.

Cena szkolenia:  BEZPŁATNE

Kontakt ws. szkolenia

tel. 77 44 28 554
tel. 77 54 74 372
info@illustro.pl

Formularz zgłoszeniowy

Dokumenty zgłoszeniowe

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy zgłosić się on-line na szkolenie za pomocą powyższego formularza a następnie  pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz umowę szkoleniową i dostarczyć w oryginale na adres: ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo, 45-131 Opole, ul. Cygana 4.

W przypadku pytań dotyczących formularzy prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszeniowy (doc.)

Formularz zgłoszeniowych (pdf)

Umowa Szkoleniowa (doc.)

Umowa szkoleniowa (pdf)

RPO+OPO+EFS_KOL_POZIOM