Spawacz MAG (135)

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Szkolenie bezpłatne realizowane przez ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo w ramach projektu pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr w zawodach deficytowych w ramach kluczowych obszarów rozwoju Opolszczyzny, dofinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Program szkolenia (147 h)

CZĘŚĆ TEORETYCZNA (20 h)

 1. BHP na stanowisku Spawacza – INSTRUKTAŻ OGÓLNY.
 2. Wiadomości ogólne o procesach spawalniczych metodą MAG.
 3. Materiały podstawowe – stale; budowa i ich właściwości.
 4. Zakres procesów spajania (spawania, lutowania, zgrzewania) i ich przegląd.
 5. Przygotowanie elementów do spawania, pozycje spawania.
 6. Naprężenia i odkształcenia powstające przy spawaniu, sposoby ich usuwania.
 7. Wady i niezgodności spoin, metody badania połączeń spawanych.
 8. Rysunek techniczny dla spawacza
  • Umowne przedstawianie połączeń spawanych
  • Umowne przedstawianie połączeń lutowanych i zgrzewanych
  • Położenie znaku spoiny względem linii odniesienia
  • Wymiarowanie spoin
  • Oznaczenia uzupełniające
  • Czytanie i interpretacja spawalniczego rysunku technicznego

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA (127 h)

 1. Instruktaż wstępny szkolenia praktycznego.
 2. Szkolenie praktyczne dla wybranej metody.
 3. Egzamin pisemny i praktyczny zgodnie z Normą PN-EN-287 i 9606.

Czas i miejsce szkolenia

 • 147 h  w podziale na 18 dni szkolenia
 • Zajęcia realizowane w godzinach 08:00 – 15:00 w dni robocze lub weekendy
 • Sala szkoleniowa ILLUSTRO, Opole, ul. Cygana 4

Zapewniamy

 • Kadrę dydaktyczną – wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów w dziedzinie szkolenia
 • Materiały szkoleniowe i dydaktyczne dostosowane do tematyki szkolenia
 • Certyfikat TUV Rheinland
 • Obiad podczas szkolenia
 • Terminy zajęć dostosowane do potrzeb Uczestników

Warunki uczestnictwa

 • Zamieszkiwanie na terenie województwa opolskiego.
 • Osoba bezrobotna – zarejestrowana LUB niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy.
 • Wypełnienie i dostarczenie lub przesłanie dokumentów zgłoszeniowych

Kontakt ws. szkolenia

tel. 77 44 28 554
tel. 77 54 74 372
info@illustro.pl

Formularz zgłoszeniowy

Dokumenty zgłoszeniowe

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy zgłosić się on-line na szkolenie za pomocą powyższego formularza a następnie  pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz umowę szkoleniową i dostarczyć w oryginale na adres: ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo, 45-131 Opole, ul. Cygana 4.

W przypadku pytań dotyczących formularzy prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszeniowy (doc.)

Formularz zgłoszeniowych (pdf)

Umowa Szkoleniowa (doc.)

Umowa szkoleniowa (pdf)

RPO+OPO+EFS_KOL_POZIOM