TECHNIKI SPRZEDAŻY

Informacje o szkoleniu
Data: 23/06/2016-24/06/2016
Ilość dni: 2
Cena netto [osoba]: 550 zł netto / osobę
Miasto: Opole, ILLUSTRO, ul. Cygana 4


Zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat po ukończonym szkoleniu
 • Lunch wraz z przerwą kawową

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji sprzedawców, ze szczególnym uwzględnieniem etapu badania i kreowania potrzeb klienta oraz zamykania sprzedaży i finalizacji kontraktu.

Cel zostanie osiągnięty poprzez intensywny trening w procesie symulowanych scenek
i wsparciu innych metod szkoleniowych takich jak:

 • odgrywanie ról,
 • burza mózgów,
 • obserwacja,
 • ćwiczenia grupowe i indywidualne,
 • analiza doświadczeń uczestników,
 • gry symulacyjne,
 • prezentacje.

Program szkolenia:

 1. Budowanie wiarygodności i zaufania klientów
 • Zasady budowania wrażenia wiarygodnego i kompetentnego konsultanta/handlowca.
 • Nawiązywanie kontaktu z kupującym
 • Techniki tworzenia pozytywnej atmosfery z klientami
 • Reguły budowania wiarygodności – tworzenie u klienta gotowość do uznawania tego, co mówimy, za prawdę
 • Techniki znajdowania punktów wspólnych
 • Techniki ułatwiające zdobywanie i utrzymywanie sympatii klientów
 1. Kreowanie potrzeb klienta
 • Rozpoznanie oczekiwań konkretnego klienta – działania ułatwiające zrozumienie tego czym kieruje się klient
 • Zasady zadawania pytań handlowych
 • Podział i klasyfikacja pytań handlowych
 • Techniki rozpoznawania potrzeb klientów
 • Reguły postępowania z różnymi typami osobowości klientów
 • Zasady uświadomienie klientowi jego potrzeb – najważniejszych z punktu widzenia sprzedawcy.
 • Model czterech obszarów analizy potrzeb
  w praktyce sprzedażowej.
 • Badanie obecnej sytuacji Klienta.
 • Ustalanie celów i priorytetów Klienta.
 • Definiowanie obecnych i przyszłych problemów – potrzeb Klienta.
 1. Zamykanie sprzedaży

 • Procedury przezwyciężania obiekcji
 • Próba finalizacji – techniki
 • Techniki zamykania sprzedaży
 • Techniki zamknięcia sprzedaży w sytuacjach trudnych

Trener prowadzący:

WOJCIECH WALLA – Trener i praktyk sprzedaży z dwunastoletnim doświadczeniem biznesowym na stanowiskach Doradcy, Managera, Trenera wewnętrznego i Coacha zespołów sprzedaży. Atutem jest jego ośmioletnie doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych dla zewnętrznych klientów biznesowych z różnych branż.

Certyfikowany coach – Noble Manhattan Coaching – Practitioner Coach Diploma.

Certyfikowany trener – Szkoła Trenerów Moderator

Prowadzi szkolenia w zakresie:

 • umiejętności sprzedażowych (techniki sprzedaży, obsługa klienta, negocjacje handlowe, techniki perswazji w sprzedaży, obrona ceny, telemarketing),

 • miękkich umiejętności menedżerskich (motywowanie i rozwijanie Pracowników, delegowanie zadań i odpowiedzialności; egzekwowanie realizacji celów i ustaleń; budowanie, motywowanie i rozwijanie zespołów; prowadzenie zebrań i spotkań zespołowych; przywództwo i zarządzanie zespołem w zmianie, systemy ocen pracowniczych),

 • umiejętności osobistych (zarządzanie efektywnością osobistą, samoorganizacja, asertywność, autoprezentacja),

 • fundraisingu,

 • społecznej odpowiedzialności biznesu.

W ramach przeprowadzonych warsztatów sprzedażowych oraz sesji doradczych zrealizował ponad 9000 godzin zajęć.