MICROSOFT OFFICE EXCEL – POZIOM ŚREDNIO-ZAAWANSOWANY

Informacje o szkoleniu
Data: 29/06/2016-30/06/2016
Ilość dni: 2
Cena netto [osoba]: 490 zł netto / osobę
Miasto: Opole, ILLUSTRO, ul. Cygana 4


Zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat po ukończonym szkoleniu
 • Lunch wraz z przerwą kawową

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel. Uczestnicy nauczą się wykorzystywać program w życiu zawodowym ale także prywatnym.

Program szkolenia:

 1. Analiza danych, bazy danych – praca z dużą ilością danych.

 • Sortowanie danych.
 • Filtrowanie danych.
 • Dodawanie sum częściowych.
 • Tworzenie tabeli przestawnej i automatyczne aktualizowanie danych.
 1. Formatowanie warunkowe.

 • Paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon.
 • Wyróżnianie komórek zawierających określony tekst lub wartości.
 • Zaznaczanie wartości zduplikowanych lub unikatowych.
 • Tworzenie formuł określających formatowane komórki.
 1. Zaawansowane funkcje.

 • Funkcje logiczne – jeżeli, lub, oraz.
 • Funkcje statystyczne i matematyczne – licz.jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, licz.warunki.
 • Funkcje wyszukiwania i odwołań – wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo, indeks, podaj.pozycję.
 • Funkcje daty i czasu – dziś, dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg, networkdays, workday.
 • Funkcje tekstowe – lewy, prawy, fragment.tekstu, dł, litery.wielkie, litery.małe, usuń.zbędne.odstępy, z.wielkiej.litery.
 • Składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie.
 1. Wykresy.

 • Przygotowanie danych do wykresu, rozmieszczenie danych na arkuszu.
 • Określanie zakresu danych źródłowych – manipulacja seriami danych.
 • Tworzenie wykresu za pomocą kreatora – kolejne kroki kreatora wykresów.
 • Opcje wykresu – dodawanie tytułów, siatki, etykiet, ustawienia legendy i osi.
 • Formatowanie elementów wykresu – rozpoznawanie i zaznaczanie wybranych elementów wykresu, okno formatowania.
 • Zaawansowane opcje formatowania.
 • Efekty wykresów trójwymiarowych.
 1. Metody importu danych do MS Excel.

 • Import plików tekstowych, bazodanowych i ze stron www.
 • Wykorzystanie odpowiednich narzędzi związanych z przetwarzaniem danych tekstowych.
 1. Tabele przestawne.

 • Tworzenie tabeli przestawnej.
 • Odświeżanie danych.
 • Zmiana funkcji obliczeniowych.
 • Grupowanie danych.
 • Filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych.
 • Pola i elementy obliczeniowe.
 • Tabela przestawna z danych zewnętrznych.
 1. Bezpieczeństwo pracy w MS Excel.

 • Blokowanie dostępu do pliku za pomocą haseł.
 • Blokowanie zawartości pojedynczego arkusza.
 • Sprawdzanie poprawności danych.