Obsługa i programowanie maszyn sterowanych numerycznie CNC

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Szkolenie bezpłatne realizowane przez ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo w ramach projektu pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr w zawodach deficytowych w ramach kluczowych obszarów rozwoju Opolszczyzny, dofinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Program szkolenia (64 h)

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 1. Zasady bezpiecznej pracy na maszynach sterowanych numerycznie CNC
 2. Zasada pracy obrabiarek CNC ( układy współrzędnych w odniesieniu do obrabiarki, punkty zerowe i referencyjne obrabiarki, wyznaczanie punktu zerowego przedmiotu obrabianego )
 3. Wprowadzenie do techniki CNC ( sterowanie CNC, rodzaje układów sterowania CNC, geometryczne podstawy obróbki CNC )

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – Tokarka

 1. Technologiczne podstawy obróbki CNC  (systemy narzędziowe CNC do toczenia, uchwyty i oprawki narzędziowe, systemy mocowania narzędzi, płytki wieloostrzowe rodzaje oznaczenie  i zastosowanie )
 2. Uruchomienie i bazowanie tokarki numerycznej TUG 56 MN
 3. Namierzanie narzędzi w głowicy narzędziowej, wyznaczanie punktu zerowego W detalu
 4. Podstawy programowania CNC na tokarce  (budowa programu CNC, analiza rysunku technicznego i ustalenie planu pracy na tokarce.  Napisanie i wykonanie programu według rysunku technicznego na toczenie kształtowe)
 5. Napisanie programu na pulpicie tokarki w trybie ManualTurn korzystając z sterownika  Sinumerik 810/840 ( plan obróbki, symulacja obróbki 2D, parametry technologiczne )
 6. Cykle obróbkowe ( Wiercenie i rozwiercanie z głowicy używając odpowiednich cykli do obróbki )
 7. Wytaczanie i odcinanie używając kilku cykli obróbkowych w obrębie jednej obróbki

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – Frezarka

 1. Uruchomienie i bazowanie frezarki numerycznej Harnaś
 2. Namierzanie narzędzi za pomocą sondy pomiarowej, wyznaczanie punktu zerowego W detalu
 3. Podstawy programowania CNC na frezarce (Analiza rysunku technicznego i ustalenie planu pracy na frezarce.  Mocowanie materiału na frezarce napisanie programu na pulpicie frezarki korzystając z  funkcji typu G, praca po prostej, po skosie i po okręgu)
 4. Programowanie frezarki z użyciem cykli obróbkowych ( Programowanie z wykorzystaniem funkcji pomocniczych typu M) 
 5. Programowanie frezarki z użyciem cykli dla kieszeni prostokątnych i okrągłych oraz rowków  ( Symulacja obróbki  3D na pulpicie frezarki Harnaś )
 6. Napisanie programu na cykl wiercenia i gwintowania na frezarce ( Programowanie z wykorzystaniem funkcji geometrycznych przesunięć i obrotu) 

Czas i miejsce szkolenia

 • 64 h  w podziale na 8 dni szkolenia
 • Zajęcia realizowane w godzinach 08:00 – 15:00 w dni robocze lub weekendy
 • Sala szkoleniowa ILLUSTRO, Opole, ul. Cygana 4

Zapewniamy

 • Kadrę dydaktyczną – wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów w dziedzinie szkolenia
 • Materiały szkoleniowe i dydaktyczne dostosowane do tematyki szkolenia
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • Obiad podczas szkolenia
 • Terminy zajęć dostosowane do potrzeb Uczestników

Warunki uczestnictwa

 • Zamieszkiwanie na terenie województwa opolskiego.
 • Osoba zatrudniona lub osoba bezrobotna – zarejestrowana LUB niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy.
 • Wypełnienie i dostarczenie lub przesłanie dokumentów zgłoszeniowych

Kontakt ws. szkolenia

tel. 77 44 28 554
tel. 77 54 74 372
info@illustro.pl

Formularz zgłoszeniowy

Dokumenty zgłoszeniowe

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy zgłosić się on-line na szkolenie za pomocą powyższego formularza a następnie  pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz umowę szkoleniową i dostarczyć w oryginale na adres: ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo, 45-131 Opole, ul. Cygana 4.

W przypadku pytań dotyczących formularzy prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszeniowy (doc.) 

Formularz zgłoszeniowych (pdf)

Umowa Szkoleniowa (doc.)

Umowa szkoleniowa (pdf) 

RPO+OPO+EFS_KOL_POZIOM