System zarządzania relacjami z klientem w dziale kadr

W ostatnim czasie mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem zainteresowania tematyką zarządzania relacjami z klientem – CRM (Customer Relationship Management). Koncepcja ta wymaga z jednej strony, wprowadzenia filozofii i kultury biznesu skierowanej na klienta, zapewniającej efektywne procesy marketingu, sprzedaży i serwisu, z drugiej natomiast wdrożenia sytemu informatycznego, który będzie dawać możliwość efektywnego zarządzania kontaktami z klientem, prowadząc do nadrzędności tego podejścia w ramach ogólnej strategii i kultury przedsiębiorstwa.

Koncepcja CRM jest istotna w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, ponieważ w swoich założeniach koncepcyjnych przyjmuje, że klientem przedsiębiorstwa jest również pracownik, będący jego najważniejszym zasobem. Wyrazem takiego podejścia jest pojawienie się na rynku produktów CRM wspierających zarządzanie kadrami (tzw. CRM wewnętrznych).

CRM wewnętrzny to moduł, którego nadrzędnym celem jest zwiększenie efektywności zarządzania pracownikami oraz usprawnienie działu kadrowego przedsiębiorstwa. Realizacja tego celu następuje dzięki szybkiej wymianie informacji oraz automatyzacji wielu czynności administracyjnych. Wdrożenie takiego modułu pozwala ograniczyć czas poświęcony przez pracowników na czynności administracyjne, dzięki zautomatyzowaniu takich operacji jak planowanie urlopu, czy rozliczenie delegacji. Tego typu oprogramowanie znacznie usprawnia pracę działu personalnego, wykorzystując funkcje ewidencji dokumentów pracowniczych (umowa o pracę, umowa o korzystanie z samochodu służbowego, świadectwo pracy itp.) oraz automatycznego przypominania o terminach szkoleń czy badaniach lekarskich. Aplikacje CRM wewnętrznego umożliwiają pracownikom stały wgląd do szczegółowych informacji na temat swojego czasu pracy (np. bilans czasu pracy, bilans urlopu wypoczynkowego, ewidencja absencji). Podobne informacje dostępne są dla kierowników, dając im wgląd w efektywny czas pracy, a co za tym idzie, umożliwia ocenę pracownika. Niektóre firmy decydują się na wprowadzenie funkcji umożliwiającej nieformalną wymianę informacji pomiędzy pracownikami, co wspomaga i usprawnia komunikację w firmie, a także wzmacnia kulturę organizacyjną.

To tylko niektóre, z wielu funkcji jakie posiadają systemy CRM dla Human Resources.