Badania zatytułowane “Cele i wyzwania sprzedaży w 2011 roku”,  przeprowadzone przez redakcję polskiej edycji Harvard Business Review w bieżącym roku wśród 110 respondentów (prezesi i dyrektorzy ds. sprzedaży)  wskazały, że 53 %  badanych uznało pozyskiwanie nowych klientów, jako najważniejszy cel stawiany przed działem handlowym w bieżącym roku , następnie zwiększanie lojalności klientów (50%), zwiększanie przychodów (48%) i podniesienie skuteczności sprzedaży (43%). Jednocześnie ponad 30 % respondentów prognozuje wzrost tegorocznych przychodów ze sprzedaży w swoich firmach w granicach 6-10%.

Tak wyznaczane cele wskazują jasno na oczekiwania co do obszarów szkoleniowych. Tylko właściwie wyedukowany i zmotywowany personel będzie w stanie zrealizować ambitne plany w zakresie sprzedaży.

Oferta szkoleń otwartych ILLUSTRO

Dotychczas zrealizowane edycje szkoleń cieszyły się ogromną popularnością, a uczestnicy bardzo wysoko ocenili ich przydatność w swojej codziennej pracy.

Dodatkowym atutem naszych szkoleń realizowanych z Wyższą Szkołą Bankową jest wsparcie finansowe  dla przedsiębiorstw.  Każda firma, która kieruje pracownika, w ramach tego projektu, otrzymuje dofinansowanie do 80% kosztów szkolenia.

Zobacz ofertę szkoleń

Obecny rok  to doskonały czas na szkolenia z zakresu pozyskiwania nowych klientów, ale także dynamicznego wprowadzania zmian w organizacjach. Umiejętne zarządzanie zmianą jest konieczna umiejętnością menedżera XXI wieku, od którego oczekuje się szybkiej orientacji w zmieniających się warunkach gry biznesowej. Takie działania często powodują jednak napięcia pomiędzy pracownikami, stąd też ważną kompetencją jest umiejętne zarządzanie konfliktami w organizacji, aby wydobyć z nich jak najbardziej twórczy potencjał i budować tym samym przewagę nad innymi firmami.  Firma ILLUSTRO także z tego zakresu wiedzy (zarządzanie zmianą i zarządzanie konfliktami) proponuje szkolenia realizowane we współpracy z WSB.

Zobacz ofertę szkoleń

Napisz do nas

Zapytaj o szkolenie

Marek Nowak

dyrektor ds. organizacji i rozwoju
tel. kom. 501 165 622
e-mail: marek.nowak@illustro.pl
tel. 77 44 28 554