W zeszłym tygodniu nasi trenerzy pracowali w przepięknym Gdańsku – prowadzili dwudniowe warsztaty z zakresu rozwiązywania konfliktów dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Było to już kolejne nasze szkolenie na zlecenie ZUS w Warszawie.

Podczas ostatnich zajęć uczestnicy nabyli umiejętności zastosowania metod i technik rozwiązywania sytuacji konfliktowych, skutecznego zarządzania konfliktem, efektywnego komunikowania się w sytuacji konfliktu, umiejętnego formułowania problemu, a także wykorzystania umiejętności zarządzania stresem, emocjami oraz asertywnymi technikami w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.

Szkolenie przybrało formę warsztatów z wykorzystaniem ćwiczeń, podczas których odtwarzano sytuacje związane z uświadomieniem sobie istnienia konfliktu, jego zrozumieniem oraz rozwiązaniem. Metody aktywizujące uczestników (symulacje, dyskusje, trening umiejętności) zajęły 80% czasu zajęć.

Napisz do nas

Zapytaj o szkolenie

Marek Nowak

dyrektor ds. organizacji i rozwoju
tel. kom. 501 165 622
e-mail: marek.nowak@illustro.pl
tel. 77 44 28 554