Narzędzia psychometryczne

Opis usługi

Prowadząc dla naszych Klientów usługi rekrutacji i rozwoju pracowników, korzystamy z wielu narzędzi diagnozujących predyspozycje kandydatów, ich osobowość, inteligencję, motywatory, zdolności i naturalne predyspozycje do wykonywania określonych obowiązków zawodowych.

W jakim celu stosuje się narzędzia psychometryczne?

Narzędzia diagnozy najczęściej  stosuje się podczas procesów rekrutacyjnych jako jedną z metod selekcji kandydatów, ale także w procesach rozwoju pracowników, zmiany zakresu obowiązków lub stanowiska, awansu itp. Ma to na celu poznanie ich kompetencji, potencjału, osobowości kandydatów, motywacji oraz inteligencji w obszarze:

 • werbalnym (zdolność formułowania wypowiedzi, komunikacji),
 • liczbowym (zdolność do analizowania danych liczbowych i wyciągania na ich podstawie wniosków)
 • indukcyjnym (rozsądek, zdolność do wyciągania ogólnych wniosków na podstawie przykładów czy zaobserwowanych sytuacji).

Narzędzia psychometryczne stosujemy także w procesach szkoleniowych. Mając informacje o predyspozycjach pracownika i jego motywacji, możemy opracować indywidualny proces doskonalenia kompetencji, który uwzględni zmianę zachowań pracownika w tzw. słabych obszarach, natomiast mocne strony pracownika zostaną odpowiednio skanalizowane i wykorzystane w najbardziej efektywny sposób.

Jakie testy stosujemy?

Wszystkie testy są przeprowadzane w formie pisemnej. Przykładowe testy, jakie wykorzystujemy to:

 • Extended DISC;
 • Inwentarz Osobowości NEO-FFI
 • Test metodą matryc Raven’a
 • Kwestionariusz Temperamentu FCZ-KT
 • Test na role grupowe
 • Testy na analizę transakcyjną
 • Testy na styl komunikacji
 • Testy na style reakcji na konflikt
 • Testy preferencji zawodowych
 • Testy na style kierowania
 • Testy na kompetencje menadżerskie
 • Testy na delegowanie
 • Testy na diagnozujące motywatory- czynniki zwiększające motywację pracownika do efektywnej pracy.

Zapewniamy pełną poufność informacji  i kadrę specjalistów posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu analiz.

Kontakt ws. usługi

Natalia Kotas-Rippel

specjalista- psycholog pracy

tel. 77 44 28 554
natalia.kotas-rippel@illustro.pl