Rekrutacja i selekcja pracowników

Opis usługi

Pozyskanie właściwych osób do pracy stanowi jedno z najważniejszych wyzwań jakie stoi przed dzisiejszą organizacją. Proces poszukiwania odpowiedniego pracownika jest kosztowny, często czasochłonny i obarczony ryzykiem- że wybrana osoba nie sprawdzi się. Zainwestowanie czasu oraz wynagrodzenia w nowego pracownika, który nie spełnia naszych oczekiwań, to wymierne straty finansowe, czasowe i moralne – związane np. ze złą atmosferą w zespole wynikającą z faktu zatrudnienia niewłaściwego pracownika.

Korzystając z naszych usług rekrutacji oszczędzasz czas, znacznie ograniczasz ryzyko zatrudnienia niewłaściwej osoby, a w konsekwencji także środki finansowe.

Posiadamy doświadczenie w rekrutacji na stanowiska handlowe, managerskie, administracyjno-biurowe, księgowo-finansowe, a także rzemieślnicze.

Jak to robimy?

Ustalamy wspólnie z Państwem profil idealnego kandydata – niezbędne kwalifikacje, kompetencje, cechy osobowości i doświadczenie. Staramy się ustalić profil Państwa kultury organizacyjnej, aby ocenić czy potencjalny kandydat pasuje do zespołu i firmy.

Przywiązujemy ogromną wagę do tych pierwszych ustaleń ponieważ są one kluczowe z punktu widzenia trafności rekrutacji. Te ustalenia stanowią punkt wyjścia do dopasowania odpowiednich narzędzi, za pomocą których będziemy weryfikować kandydatów.

Oferujemy wsparcie w zakresie promocji oferty pracy w odpowiednich mediach – portale rekrutacyjne, portale społecznościowe, prasa, własna strona internetowa. Wykorzystujemy także techniki headhuntingu, aby uzyskać maksymalny dostęp do najlepszych kandydatów.

Metodologia w rekrutacji

W zależności od rodzaju projektu proponujemy wachlarz usług rekrutacyjnych:

  • Analiza dokumentów aplikacyjnych

W dokumentach aplikacyjnych ważna jest ich estetyka przygotowania, przejrzystość, a także informacje w nich zawarte. Najważniejsze elementy to: doświadczenie i wykształcenie. Oczywiście priorytety mogą się zmieniać w zależności od wymagań pracodawcy. Sprawdzenie ewentualnych referencji.

  • Rozmowa kwalifikacyjna 

Rozmowa przybiera postać wywiadu ustrukturalizowanego, który jest zestawem wcześniej przygotowanych pytań, zadawanych w tej samej formie wszystkim kandydatom. Wywiad jest przeprowadzony w oparciu o dokumenty aplikacyjne (sprostowanie informacji niejasnych, zbyt ogólnych, a także zbadanie ich prawdziwości), w oparciu o epizody z życia kandydata (polega na zadawaniu pytań dotyczących konkretnych sytuacji z życia kandydata).Wywiad przybiera również postać rozmowy sytuacyjnej (dotyczą hipotetycznych sytuacji i tego jak odnalazł by się w nich kandydat).

  • Testy i kwestionariusze    

Testy osobowości (oceniają osobowość osoby badanej i jej zachowania na danym stanowisku) ,

Testy kompetencyjne ( badają poziom umiejętności niezbędnych do wykonywania konkretnej pracy).

Jednym naszych wiodących narzędzi diagnozy potencjału pracownika jest test Extended Disc. To zaawansowane narzędzie psychometryczne pozwala na wielowymiarową analizę kandydata, co znacznie powyższa wskaźnik trafności podczas selekcji kandydatów.

  • Testy sytuacyjne, próbki pracy     

Ocena poziomu wybranych kompetencji na podstawie obserwacji zachowania osoby badanej w sytuacji będącej symulacją zadań charakterystycznych dla danego stanowiska pracy. Wykorzystujemy do tego metody:

– Assesment Center  (metoda badania kompetencji na podstawie wielu metod pomiaru) oraz

– Próbki pracy (kandydat proszony jest  o wykonanie fragmentu zadania, który jest codziennym obowiązkiem na danym stanowisku lub w danej roli zawodowej.

Wykonywanie zadania odbywa się w rzeczywistych warunkach tj. w miejscu pracy).

Korzyści

  • Oszczędność Państwa czasu i kosztów Państwa pracy.
  • Wysoka terminowość – pracujemy zgodnie z wyznaczonym wspólnie harmonogramem.
  • Rekrutacja jest objęta gwarancją,  czas jej trwania jest różny w zależności od rodzaju stanowiska.
  • Gwarancja – Jeżeli w tym okresie nastąpi rozwiązanie umowy o pracę, zobowiązujemy się do przedstawienia nowej kandydatury bez pobierania dodatkowych opłat.
  • Firma ILLUSTRO jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia Marszałka Województwa Opolskiego pod numerem 6257.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt ws. rekrutacji

Magdalena Kondziela

konsultantka ds. rekrutacji

tel. 77 547 43 72
tel. kom. 698 489 789
magdalena.kondziela@illustro.pl