Outsourcing HR

Opis usługi

Outsourcing HR, to rozwiązanie które pozwala znacząco obniżyć koszty związane z realizacją zadań kadrowych w firmach. Koszty te to nie tylko czas pracy specjalistów działu personalnego, ale także zasoby, narzędzia, oprogramowanie, i wszelkie wyposażenie jakie wymaga takie stanowisko.

Oferujemy naszym Klientom możliwość zlecenia i stałego wykonywania szeroko rozumianych usług kadrowo-personalnych, w tym m. in. zadań związanych ze szkoleniem pracowników, rekrutacją personelu, prowadzeniem ocen okresowych, prowadzeniem systemu kadrowo-płacowego.

Nasze rozwiązania kierujemy do firm, które chcące skoncentrować swoją uwagę i środki finansowe na swoim głównym profilu działalności i rozwoju strategii. Obowiązki dotyczące znalezienia odpowiedniego kandydata i przeprowadzenia formalnej procedury jego zatrudnienia, badania potrzeb szkoleniowych oraz planowania i organizowania procesów kształcenia pracowników to nasze zadanie i także nasza odpowiedzialność za prawidłowość przebiegu tych procesów.

Dlaczego warto skorzystać z usług outsourcingowych?

Outsourcing procesów kadrowych z każdym rokiem zyskuje na popularności ze względu na szereg korzyści, z których przedsiębiorcy coraz częściej zdają sobie sprawę. Są to przede wszystkim:

 • oszczędność czasu i zainwestowanie go w realizację strategii firmy oraz specjalizację profilu działalności;
 • dopasowanie zasobów personalnych do strategicznych potrzeb Firmy;
 • wzrost efektywności firmy;
 • redukcja kosztów własnych (m.in. kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników działu HR
  i administracji, z podnoszeniem kwalifikacji pracowników działu kadr);
 • utrzymanie niższego poziomu zatrudnienia;
 • bezpieczeństwo informacji i utrzymanie planów kadrowych w tajemnicy przed pracownikami;
 • wysoka jakość świadczonych usług;
 • stałe monitorowanie potrzeb doskonalenia pracowników i zapewnienie najlepszych szkoleń dla personelu
 • profesjonalne doradztwo personalne.

Dlaczego ILLUSTRO?

Posiadamy doświadczenie we wdrażaniu procesów doradczych. W ramach zleconych usług:

 • prowadzimy rekrutację na stanowiska handlowe, managerskie, administracyjno-biurowe, księgowo-finansowe, a także rzemieślnicze, wykorzystując w tym celu skuteczne metody pozyskania odpowiednich ludzi z rynku pracy;
 • wdrażamy i prowadzimy oceny kompetencji obecnych pracowników, aby dzięki wykwalifikowanej kadrze firma uzyskała przewagę nad konkurencją;
 • badamy potrzeby szkoleniowe pod kątem kultury organizacyjnej oraz deficytu kompetencyjnego;
 • planujemy i kompleksowo organizujemy system szkoleń i dokonujemy oceny ich efektywności.
 • prowadzimy obowiązki kadrowo-płacowe pracodawcy

Jesteśmy elastyczni. Wybierając pakiet usług lub abonament, jesteśmy w stanie wykazać konkretne i policzalne oszczędności dla Państwa firmy.

Zapraszamy do kontaktu

Marek Nowak
501 165 622
marek.nowak@illustro.pl

Kontakt ws. usługi

Marek Nowak

dyrektor ds. organizacji i rozwoju

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 501 165 622
marek.nowak@illustro.pl