Extended DISC

Opis usługi

Nasze usługi związane z HR prowadzimy w oparciu o zaawansowane narzędzia diagnozy kompetencji pracowników. Jednym z nich jest Extended DISC.

System Extended DISC jest zestawem narzędzi, które w sposób efektywny wspierają wszelkie decyzje związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w Waszej firmie.

Co umożliwia Extended Disc

 • Przeprowadzenie analizy indywidualnej pracownika. Narzędzie diagnozuje naturalny styl zachowania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, mocne strony, czynniki motywujące i demotywujące oraz wskazuje potencjalne obszary do poprawy.
 • Przeprowadzenie analizy zespołu pracowników. Narzędzie optymalizuje prace zespołu, dostarcza informacji na temat: mocnych i słabych stron zespołu, naturalnego stylu zachowania, jest punktem wyjścia do wszelkich decyzji takich jak: dopasowanie zadań, efektywniejsze kierowanie i skuteczniejsza komunikacja.

Zobacz przykładowy raport Extended DISC

Narzędzie zostało zaadaptowane do polskich warunków. Cechuje się wysokimi współczynnikami  rzetelności i trafności. Walidacja została przeprowadzona na grupie sześciuset polskich pracowników.

Wybrane fragmenty raportu Extended DISC

Extenden-fragment

Korzyści jakie daje Extended Disc

 • Obszar szkoleń  
  Przeprowadzanie testu daje niezwykle precyzyjną i wystandaryzowaną analizę potrzeb szkoleniowych, a także pomaga prowadzeniu efektywnych programów rozwojowych dla pracowników.
 • Obszar sprzedaży
  Wyniki badania dają wsparcie dla pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż w zakresie diagnozy umiejętności i predyspozycji do pracy w handlu. Wyniki można również wykorzystać przy wdrażaniu narzędzi doskonalących pracę handlowców.
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
  Przeprowadzenie testu daje rzetelne informacje podczas selekcji kandydatów, co tym samym znacznie poprawia trafność decyzji odnośnie wyboru kandydata.
 • Kierownictwo firmy
  Badanie pozwala na zrozumienie mechanizmów rządzących pracą podległych zespołów, na podstawie których można tworzyć narzędzia do zarządzania zespołem, a także w sposób efektywny dobierać nowych członków do zespołu.
 • Pracownicy
  Wyniki badania dają konstruktywne informacje zwrotne na temat osobistego potencjału zawodowego. Sprzyjają zwiększaniu motywacji do wprowadzania pozytywnych zmian.

Kontakt ws. usługi

Natalia Kotas-Rippel

specjalista- psycholog pracy

tel. 77 44 28 554
natalia.kotas-rippel@illustro.pl