Tajemniczy klient

Opis usługi

Jedną z naszych wiodących usług jest optymalizacja procesów sprzedaży. Do tego celu wykorzystujemy szereg metod pozwalających diagnozować procesy sprzedażowe oraz jakość obsługi klienta. Jedną z nich jest mystery shopping.

Badania “Tajemniczy klient” (tzw. mystery shopping) to doskonałe wsparcie w budowaniu zmotywowanego zespołu sprzedażowego. Dzięki współpracy z naszą firmą będziecie Państwo mogli zbudować standardy obsługi klienta, które będą gwarancją wysokiej jakości obsługi i zadowolenia klienta.

Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu, który pokazuje znaczenie i sposób przeprowadzania tego typu badań.

Nasi klienci potwierdzają: …ta metoda jest doskonała, ponieważ pomaga modyfikować postawy pracowników“.

Korzyści

 • Human Resources – Badania pomagają wdrażać systemy motywacyjne, oceny okresowe, dobrać odpowiedni personel sprzedaży.
 • Kultura organizacyjna – optymalizacja standardów obsługi kreuje organizacje zorientowaną na klienta i jego potrzeby.
 • Szkolenia – Badania pozwalają dokonać rzetelnej analizy potrzeb szkoleniowych, a dzięki wtórnym badaniom pozwalają ocenić efektywność przeprowadzonych szkoleń.
 • Public Relations – Poprawa obsługi buduje wizerunek organizacji dbającej o swoich klientów oraz rzetelnej w oczach pracowników.
 • Marketing – Wszelkie uwagi wynikające z prowadzonych badań dają możliwość wdrożenia korekt w komunikacji z docelowym klientem.
 • Sprzedaż – Poprawa jakości obsługi klienta daje realne możliwości zwiększenia sprzedaży.

Efekty

 • Poprawa jakości obsługi klienta – poprawa wizerunku firmy.
 • Rzetelne informacje na temat pracowników.
 • Efektywniejsze zarządzanie zespołem, produktem i usługą.
 • Optymalizacja wydatków na szkolenia – wzrost efektywności szkoleń.
 • W długiej perspektywie poprawa jakości obsługi klienta daje realne szanse na poprawę wskaźników sprzedaży.

Efekty

 • Duża dowolność sterowania scenariuszem – “tajemniczy klienci” spełnią role docelowych klientów. Proponujemy kontekst sytuacyjny wizyty, typowy dla specyfiki danego sklepu.
  W zależności od Państwa potrzeb, możliwy jest dobór nawet kilku audytorów którzy wcielają się w tajemniczych klientów. Scenariusz jest tak zaprojektowany, aby w pełni wystąpiła możliwość diagnozy interesujących nas aspektów obsługi klienta.
 • Kompetentni audytorzy – jesteśmy firmą szkoleniową, dlatego doskonale zdajemy sobie sprawę jak ważne jest przeszkolenie tajemniczych klientów w związku wymaganiami każdego badania. Nasi audytorzy są dobierani tak, aby odpowiadali Państwa docelowej grupie klientów.
 • Metodologia – w pierwszej kolejności tworzymy ankietę, która przybiera postać narzędzia pozwalającego w sposób rzetelny i trafny zbadać interesujące Państwa aspekty związane ze standardami obsługi klienta.
  W naszym zespole pracują psycholodzy, trenerzy, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi. To daje nam i Państwu możliwość wykonania pełnej analizy badania i opracowania właściwej metodologii badania.
 • Budowa ankiety – za pomocą której będziecie Państwo w stanie ocenić każdego pracownika obsługi klienta wg. wystandaryzowanej skali, mając w ten sposób możliwość stworzenia sprawnej i jednolitej procedury zarządzania zespołem handlowym.

Kontakt ws. Audytu

Marek Nowak

dyrektor ds. organizacji i rozwoju

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 501 165 622
marek.nowak@illustro.pl

Napisz do nas