Badania kompetencji pracowniczych

Opis usługi

Model kompetencyjny jest doskonałym punktem wyjścia dla wszelkich działań związanych z rozwojem pracownika, w tym także dopasowania odpowiedniej formy i zakresu szkoleń.

Kompetencje wpisane w profil stanowiska pracy są zbiorem niezbędnych umiejętności połączonych z odpowiednią wiedzą i motywacją do pracy, które warunkują efektywne wykonywanie obowiązków zawodowych.

Działy personalne i menedżerowie posiadając zdefiniowane kompetencje mogą o wiele łatwiej podejmować wszelkie decyzje dotyczące szkoleń, ocen okresowych, rekrutacji, a także działań motywacyjnych.

Dzięki takim rozwiązaniom polityka personalna staje się czytelna i łatwa w dokonywaniu pomiarów skuteczności.

Korzyści z wdrożenia modelu kompetencji

  • Podniesienie efektywności zarządzania poprzez zdefiniowanie zespołów zachowań – najsilniej wspierających realizację celów firmy.
  • Dzięki jednolitemu językowi definiowania wymagań- wszyscy pracownicy mają poczucie sprawiedliwego traktowania i równych szans.
  • Przyspieszenie możliwości rozwoju pracowników.
  • Zapewnienie wsparcia dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla w procesach HR.

Nasze usługi związane z badaniem kompetencji

Kontakt ws. usługi

Marek Nowak

dyrektor ds. organizacji i rozwoju

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 501 165 622
marek.nowak@illustro.pl