Tworzenie profili kompetencyjnych

Opis usługi

Oferujemy usługę zbudowania profili kompetencyjnych opartych na wskaźnikach behawioralnych– ze zdefiniowanymi standardami zachowań przyjętymi na danym stanowisku pracy.

Kompetencje to zachowania determinowane kombinacją wiedzy, umiejętności, uprawnień oraz wewnętrznej motywacji (postawy) pracownika.
Tak rozumiana kompetencja jest charakterystyką pracownika ukazująca jego przygotowanie do wykonywania konkretnego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska pracy.

Profil kompetencji jest sformalizowanym zestawieniem wszystkich kompetencji wymaganych od pracownika na stanowisku pracy. Profile pozwalają porównywać wymagania kompetencyjne stawiane pracownikom z rzeczywistym poziomem jaki spełniają.
Profil kompetencyjny pozwala odpowiedzieć na pytania:

  • jakie kompetencje są najistotniejsze z punktu widzenia efektywnego wykonywania pracy na danym stanowisku oraz
  • jaki poziom biegłości zawodowej jest wymagany.

Korzyści

  • Podniesienie efektywności zarządzania poprzez zdefiniowanie zespołów zachowań – najsilniej wspierających realizację celów firmy.
  • Dzięki jednolitemu językowi definiowania wymagań- wszyscy pracownicy mają poczucie sprawiedliwego traktowania i równych szans.
  • Przyspieszenie możliwości rozwoju pracowników.
  • Zapewnienie wsparcia dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla w procesach HR.

Jak wykorzystać profile kompetencyjne

  • Rekrutacja i selekcja pracowników – dzięki zdefiniowanym profilom można prowadzić dokładny pomiar, czy dany kandydat posiada kompetencje na oczekiwanym poziomie. Jest to także doskonałe narzędzie podczas prowadzenia symulacji zachowań pracownika.
  • Oceny okresowe pracowników – profile kompetencyjne określają poziom oczekiwanych zachowań w miejscu pracy. Mając zestaw kompetencji, jakich oczekuje się od pracownika można przeprowadzić rzetelną ocenę pracownika.
  • Rozwój i szkolenia – wykorzystanie profili kompetencyjnych w ocenie okresowej jest doskonałym narzędziem badania potrzeb szkoleniowych i obszarów, gdzie pracownik powinien wzmocnić swoje umiejętności lub wiedzę.
  • Opisy stanowisk pracy – profile tworzą jednocześnie kompetencyjne opisy stanowisk pracy, co ułatwia określenie wymagań dla stanowiska pracy- czy obowiązków, uprawnień, zakresów odpowiedzialności oraz wskaźników efektywności.

Kontakt ws. usługi

Marek Nowak

dyrektor ds. organizacji i rozwoju

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 501 165 622
marek.nowak@illustro.pl