Systemy ocen okresowych

Opis usługi

Każda organizacja to inna kultura, ludzie, procedury, produkty, klienci i rynek. Dlatego nasze narzędzia zawsze dobieramy indywidualnie, tak aby oceny były odebrane przez pracowników pozytywnie i motywowały ich do poprawy jakości i produktywności swojej pracy. Tam gdzie uważamy, że formalny system oceny nie spełni swojego celu, zawsze zalecamy inne, mniej administracyjne sposoby oceny pracowników.

Jaki powinien być dobrze zaprojektowany system ocen okresowych?

 1. Uwzględnia specyfikę firmy i jej politykę personalną.
 2. Skupia się na kluczowych kompetencjach, zarówno uniwersalnych jak i  specjalistycznych –  w tym sensie można traktować ten proces także jako analizę potrzeb szkoleniowych.
 3. Zakłada pełne zaangażowanie pracowników, którzy podczas rozmów oceniających mają możliwość aktywnego udziału w poprawie swojej oceny i własnym rozwoju.
 4. Jest przyjemnym obowiązkiem kierownika i niestresującym wydarzeniem dla pracownika.

Uważamy, że kluczowe jest dopasowanie systemu ocen okresowych do specyfiki organizacji i jej wielkości. Tylko takie rozwiązanie pozwoli skutecznie wdrożyć oceny okresowe, a przede wszystkim podnieść efektywność pracowników.

Korzyści jakie dają oceny okresowe

 • Systematyczne realizowanie ocen okresowych prowadzi do wzrostu efektywności pracy i motywacji personelu.
 • Przeprowadzanie przez kierowników działów systematycznych (np. co 6 miesięcy) rozmów z pracownikami na podstawie ocen okresowych podwyższa ich motywację do pracy, a szczególnie pobudza do poprawy mankamentów swojej pracy.
 • Wyniki ocen okresowych, prowadzone w oparciu o rzetelne narzędzia, są informacjami dzięki którym możemy określić obszary wymagające doskonalenia np. poprawa obsługi klienta czy przepływ informacji.
 • Oceny okresowe są narzędziem o wysokim wskaźniku trafności, dając nam jednocześnie informacje pochodzące bezpośrednio od pracowników co poprawia czas reakcji na ewentualne zagrożenia.

Efekty wprowadzenia systemu ocen okresowych

 • Większa  efektywność zarządzania personelem.
 • Wzrost jakości pracy.
 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników.
 • Pakiet rzetelnych informacji na temat efektywności i osiągnięć poszczególnych pracowników.
 • Wyłonienie naturalnych talentów, przyszłych liderów i specjalistów w organizacji.
 • Kompleksowa ocena mocnych i słabych stron pracowników i firmy.
 • Określenie potrzeb szkoleniowych.
 • Pomoc w planowaniu karier zawodowych pracowników.
 • Zastąpienie subiektywnych opinii obiektywnymi kryteriami oceny wyników.

Nasze wsparcie przy tego typu projektu

 • Analiza struktury organizacyjnej, zakresu obowiązków  oraz dotychczasowych procedur ocen pracowników.
 • Opracowaniu profili kompetencyjnych.
 • Opracowaniu formularza ocen i instrukcji związanych z jego wypełnianiem.
 • Opracowanie regulaminu przeprowadzania ocen okresowych.
 • Przeszkolenie osób prowadzących oceny okresowe w zakresie procedury dokonywania ocen oraz sposobu prowadzenia rozmów oceniających.

Nasze wsparcie przy tego typu projektu

Oferujemy także usługę outsourcingu w zakresie realizacji ocen okresowych.

Nasze wsparcie outsourcingowe obejmuje:

 • Przekazywanie informacji do kadry kierowniczej o planowanej ocenie okresowej.
 • Mobilizacja wraz ze stałym wsparciem dla kadry kierowniczej w zakresie przeprowadzania rozmów oceniających.
 • Zebranie danych na podstawie arkuszy ocen okresowych.
 • Analiza kart ocen miesięcznych (na podstawie danych przekazanych przez kierowników).
 • Analiza danych z arkuszy ocen okresowych.
 • Przeprowadzenie analizy porównawczej  – zestawienie bieżącej oceny okresowej z wynikami kart oceny miesięcznej i poprzednimi wynikami oceny okresowej.
 • Przeprowadzenie diagnozy potencjału pracownika na podstawie przeprowadzonej oceny okresowej – wystawienie rekomendacji dla dyrekcji firmy i kierownictwa średniego szczebla w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników oraz istotnych obszarów wsparcia zawodowego.
 • Bieżące wprowadzenie aktualizacji i zmian do systemu ocen okresowych:
  – w zakresie procedury i zasad przeprowadzania ocen,
  – w zakresie obszarów ocenianych kompetencji (w tym aktualizacja arkuszy ocen).

Korzyści wsparcia outsourcingowego:

 • Dzięki zleceniu outsourcingowemu oszczędzasz czas i pieniądze:
  – nie ma potrzeby wynagradzania pracownika chociażby w postaci etatu czy nadgodzin przy realizacji ocen
  – oceny będą zrealizowane bez konieczności poświęcania czasu przez pracownika firmy, a także ryzyka odrywania go od innych obowiązków – to wygoda dla pracownia i dla Szefa. Gwarancja braku wymówek, że nie zrobiłem czegoś  bo musiałem przygotować oceny okresowe.
 • Terminowe i sprawne przeprawienie procedury oceny wraz z terminowym przekazaniem raportu
 • Gwarancja stałego doskonalenia systemu i jego bieżąca aktualizacja.
 • Wskazujemy obszary podnoszenia kompetencji dla pracowników oraz istotne obszary wsparcia zawodowego.
 • Komfort czasu- przyjeżdżamy- realizujemy- po określonym czasie prezentujemy obiektywne wyniki i wskazujemy dalsze drogi rozwoju  w obszarze HR.
 • Gwarancja większej anonimowości i obiektywności dokonywanych ocen przez pracowników – firma z zewnątrz powoduje, ze ludzie nie boją się ocenić prawdziwie innych.
 • Bezpieczeństwo terminowości  realizacji – ważna w ocenach jest systematyka – np. co 6 miesięcy, to my mobilizujemy zespół do realizacji ocen, niezależnie od aktualnego obciążenia pracą- firmie z zewnątrz trudniej będzie pracownikowi powiedzieć, że „nie mam czasu na wypełnianie ocen.”
 • Bezpieczeństwo pozyskanych informacji- zbieramy ankiety i przywozimy wyniki bez ryzyka odnoszenia się do np. konfliktów pomiędzy pracownikami, co może wpływać na wyniki ocen.
 • Zamawiając systematycznie realizacje ocen okresowych w stałej cenie konieczne zmiany i aktualizacje w systemie ocen okresowych są zwolnione z dodatkowych opłat.
 • Gwarancja trafnych- optymalnych tematów szkoleniowych czy innych działań rozwojowych, na atrakcyjniejszych warunkach finansowych niż zamawiając to ad hoc.
 • Dodatkowe oszczędności- bo nie trzeba robić dogłębnej analizy potrzeb szkoleniowych przed każdym szkoleniem –  większość potrzebnych informacji przed szkoleniem  wyniknie  z systemu ocen okresowych.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt ws. usługi

Marek Nowak

dyrektor ds. organizacji i rozwoju

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 501 165 622
marek.nowak@illustro.pl