Opisy stanowisk pracy

Opis usługi

Dobrze opracowane opisy stanowisk są podstawą sprawnej organizacji firmy oraz są niezbędne dla wielu procesów związanych z efektywnym zarządzaniem kapitałem ludzkim, np. rekrutacja i selekcja pracowników.

Stanowisko pracy to konkretne miejsce pracy w organizacji. Wykonanie zadań i obowiązków na danym stanowisku jest związane z określeniem niezbędnych kompetencji, uprawnień, odpowiedzialności, wskaźników efektywności itd. Zdefiniowanie tych obszarów jest podstawą wyboru odpowiednich pracowników, których praca przyczynia się do efektywnego realizowania strategii i celów organizacji.

Jak to robimy?

 1. Punktem wyjścia jest analiza przedsiębiorstwa i jego kluczowych kompetencji.
 2. Następnie przeprowadzamy analizę struktury organizacyjnej oraz zakresu funkcji i obowiązków dla każdego z typów stanowisk pracy.
 3. Na tej podstawie określamy kompetencje dla każdego stanowiska pracy. Kompetencje okreslamy w trzech obszarach:
  • Kompetencje firmowe– które są wspólne dla wszystkich pracowników firmy i niezależnie od zajmowanego stanowiska.
  • Kompetencje społeczne- które są związane z funkcjonowaniem pracowników w społeczności i są konieczne do budowania kontaktów z innymi ludźmi- współpracownikami, kontrahentami czy klientami.
  • Kompetencje zawodowe (fachowe)- które są ściśle związane z rodzajem wykonywanej pracy i kwalifikacjami zawodowymi wymaganymi na danym stanowisku pracy.
 4. Tworzymy karty opisujące stanowiska. W kartach definiujemy następujące obszary:
  • Cel stanowiska pracy
  • Zakres obowiązków
  • Zakres odpowiedzialności
  • Zakres współpracy
  • Stanowiska podległe
  • Zakres decyzyjny
  • Wymagane wykształcenie
  • Wymagane doświadczenie zawodowe
  • Kompetencje firmowe
  • Kompetencje zawodowe
  • Kompetencje społeczne

Korzyści

 • Wykonanie opisów stanowisk pracy jest konieczne dla właściwego zbudowania struktury organizacyjnej, co z kolei pozwala na właściwe kierowanie firmą.
 • Opisy stanowisk pracy są także doskonałym narzędziem pomiaru efektywności pracowników i ich oceny okresowej w kontekście realizacji zadań i celów, ponieważ unika się tzw. syndromu rozmycia odpowiedzialności.
 • To także pożyteczne narzędzie przy przygotowywaniu oferty rekrutacyjnej dla nowych pracowników – pomaga to w jasnym wytyczeniu ich obowiązków na przyszłym stanowisku pracy.
 • Opisy stanowisk pracy ułatwiają także opracowanie systemu wynagrodzeń w firmie.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt ws. usługi

Marek Nowak

dyrektor ds. organizacji i rozwoju

tel. 77 44 28 554
tel. kom. 501 165 622
marek.nowak@illustro.pl

Napisz do nas

0 + 4 = ?