BEZPŁATNE spotkanie dotyczące pozyskiwania środków UE na lata 2014-2020

Zapraszamy do udział w spotkaniu, które będzie łączyć rzetelną informację o dostępnych źródłach finansowania oraz zasadach otrzymania wsparcia w perspektywie 2014-2020 z praktyczną wiedzą doświadczonych ekspertów. Podczas spotkania dowiedzą się Państwo m.in.: kiedy i na co można otrzymać dofinansowanie UE, jakie kryteria decydują o wyborze projektów, jakie wydatki można sfinansować, jakie dokumenty trzeba przygotować do […]

Szkolenia dla stażystów

Szkolenia w ramach staży absolwenckich

Wychodząc naprzeciw potrzebom opolskiego rynku pracy prowadzimy indywidulane i grupowe szkolenia w ramach programów stażowych dla absolwentów uczelni wyższych.